DUBITO - słownik łacińsko polski & polsko łaciński

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: v :: w ::

DUBITODUBITO, 1. wątpić, być niepewnym, 2. rozważać, zastanawiać się, 3. wahać się, mieć skrupuły, 4. nieosob. mihi non dubitatur z inf.: nie wątpię, że...

Data aktualizacji GMT: 2017-12-18 07:54:41
Powered by Web design
26 01 2021 10:23:09
Toplista stron

10 0 2 0 0 0